V tomto kurzu se naučíte, jak se přihlásí žák do vyučovacího předmětu. Seznámíte se s prostředím Učebny. Jak vytvořit novou třídu, nastavení třídy, pohyb po třídě, přidávání a odebírání studentů, nastavení hodnocení práce, co se změní na vašem disku, příprava obsahu předmětu a přesouvání témat a úkolů mezi nimi. Nastavení emailových oznámení z Učebny, jak vypadá email z učebny ve schránce studenta a odesílání hodnocení žáka zákonnému zástupci.


Obsah kurzu


  Google Classroom, Učebna
K dispozici v dny
dny poté, co se zaregistrujete
  Z pohledu žáka
K dispozici v dny
dny poté, co se zaregistrujete
  Pohled zákonného zástupce
K dispozici v dny
dny poté, co se zaregistrujete
  Komunikace z Učebny
K dispozici v dny
dny poté, co se zaregistrujete
  Práce v Učebně
K dispozici v dny
dny poté, co se zaregistrujete
  Hodnocení práce, známkování
K dispozici v dny
dny poté, co se zaregistrujete

Tento kurz je pro zápis uzavřen.