Obsah kurzu

 • 1

  Google Classroom, Učebna

  • Seznámení s prostředím Učebny

  • Jak se přihlásí žák do vyučovacího předmětu?

  • Vytvoření nové třídy, vyučovaného předmětu

  • Nastavení třídy

  • Pohyb po nové třídě

  • Přidání učitele do předmětu

  • Přidávání a odebírání studentů v předmětu

  • Přidání zákonného zástupce

  • Nastavení hodnocení práce studentů

  • Co se změní na vašem disku?

  • Příprava obsahu předmětu, kapitoly, témata

  • Přesouvání témat a úkolů mezi nimi

  • Nastavení emailových oznámení z Učebny

  • Jak vypadá email z Učebny ve schránce studenta?

  • Odeslání hodnocení žáka zákonnému zástupci

 • 2

  Z pohledu žáka

  • Vypracování úkolu s kvízem

  • Jak provést vypracování úkolu s přiloženým kvízem?

  • Odevzdané a ještě nehodnocené úkoly

  • Zadané úkoly k vypracování

  • Nastavení zasílaných informací emailem

  • Výměna materiálu u odevzdaného úkolu

  • Kde uvidí žák hodnocení odevzdaných úkolů?

  • Komentáře u zadaných úkolů

  • Podle čeho se bude hodnotit můj úkol?

  • Kde najdu zprávy a informace od vyučujícího?

  • Kalendář s termíny odevzdání úkolů

  • Jak vypadají emaily z Učebny?

  • Vypracování úkolu s více přílohami

  • Odhlášení z kurzu

 • 3

  Pohled zákonného zástupce

  • Jak potvrdit pozvání do Učebny?

  • Emailové přehledy o práci žáka

 • 4

  Komunikace z Učebny

  • Email zákonnému zástupci

  • Email studentovi, studentům

 • 5

  Práce v Učebně

  • Oznámení na nástěnce třídy

  • Vytvoření a zadání úkolu

  • Vytvoření a zadání úkolu s přílohou pro vypracování

  • Vytvoření bodované otázky

  • Sdílení studijního materiálu

  • Používání doplňku Učebna v prohlížeči Chrome při zadávání úkolů, či studijních materiálů

  • Příprava dokumentu k úkolu

  • Celkový přehled o práci žáků v předmětu

  • Zadání úkolu s více přílohami

  • Opětovné použití zadaného úkolu, nebo příspěvku ve třidě

  • Úkol s kvízem, rozdíly ve způsobu hodnocení

  • Úkol s kvízem, automatické přiložení Formuláře

  • Úkol s kvízem, důležitá nastavení Formuláře

  • Informace o pozdě odevzdané úkolu

  • Ignorování příspěvků od konkrétního žáka

  • Vyučování žáků mimo školní doménu

  • Zkopírování kurzu

  • Převedení vlastnictví kurzu

 • 6

  Hodnocení práce, známkování

  • Známkování odevzdaného úkolu s dokumentem

  • Známkování úkolu bez dokumentu

  • Známkování úkolu s více přílohami

  • Vytvoření rubriky pro hodnocení prací

  • Úprava rubriky u zadaného úkolu

  • Smazání hodnotící Rubriky u úkolu

  • Sdílení hodnotící rubriky s ostatními učiteli

  • Komentování odevzdaného úkolu.

  • Změna maximální bodové hodnoty úkolu

  • Automatické známkování vyplněného Kvízu, Formuláře

  • Export známek do tabulky

  • Známkování za použití rubriky

  • Importování rubriky k úkolu

  • Ruční známkování odevzdaného Kvízu

  • Importování hodnocení žáka z ohodnoceného Formuláře